دیوار و دیوار و دیوار دلم

پـا بـرهنـه روی دیـوار دلـم

32 سالی می شود که نفس می کشم . زاده خمین و ساکن تهران . آن روزها روی دیوار م فقط می نوشتم و می کشیدم . این روزها می خواهم آنقدر خودخواه شوم که بتوانم روی دیوار م قدم بگذارم و بر آن راهپیمایی کنم . نه لباس فضانوردی می خواهد و نه سفینه و نه حتی یک قطره اکسیژن اضافی . می دانم شما مورچگان هم عمریست که بر دیوارهایتان راه میروید اما تفاوت من با شما در این خواهد بود که شما دانه جمع کنان دوراندیش می پندارید که بر زمینید اما من می دانم که زمین زیر پای من نیست . می ترسم به نهایت خودخواهیم فکر کنم آخر هنوز مطمئن نیستم که بتوانم روی سقف هم راه برود

این وبلاگ نه در داره نه درباره
دیوارِ و دیوارِ و دیوار...

دیوار نوشته های مهندس بهمن بیات کاندیدای شورای شهر تهران

/ 0 نظر / 36 بازدید