اریک اوون موس؛ دیوار چیست

اریک اوون موس؛ دیوار چیست؟

اریک اوون موس؛ دیوار چیست؟

مانند دیگر آثار اریک اوون موس "دیوار چیست؟ " ماحصل پروژه ای می باشد، که در ناحیه ی صنعتی سابق شهر کلور انجام شده است. شباهت این اثر با دیگر آثار معمار حضور یک عنصر قوی در یک ساختار که توسط خطوط منظم و هندسه ی ساده شاخص شده، می باشد. این بنا در واقع یک ساختمان صنعتی بوده، که تا حدودی به اداره های یک شرکت تکنولوژی اطلاعات تغییر یافته و بهبود پیدا کرده است. درخواست کارفرما تولید یک فضای انعطاف پذیر با تقویت تأثیری متقابل در میان مناطق مختلف کار می باشد. این درخواست به اختصاص دادن یک نقش استراتژیک در حیاط داخلی نیاز دارد.
این فضا که همه ی دیگر فضاها با آن شروع می شود، به شکل بالقوه ای به هم پیوسته است. اما هیچ کدام از این فضاها از فضای بیرون به علت یک دیوار ممتد به طول 9 متر قابل رویت نیستند. این دیوار نمای اصلی ساختمان می باشد، که از 20 بلوک بتنی برش خورده ساخته شده است. این صفحه یِ کاملاً با قاعده و سیال بدون هیچ گشودگی در سطوح بالایی قرار گرفته است. از این رو مانند یک دیوار ساده توسط سه مجموعه از دو پنجره که با شمایلی بی قاعده چهار گوشه هستند، منقطع شده است.
این پنجره ها با طرح فولادی تیز خود یک تضاد زننده از فرم و مصالح با سازه ای که آنها را پوشانده، و به شمایلی مدور تمایل دارد، تولید کرده است. پنجره ها با سایزی مشابه در موقعیت خود متغییر هستند، و چنان به نظر می رسند، که می خواهند برآمدگی جایی که قرار گرفته اند، را بپوشانند. این بازشوها با شکلی بی قاعده ی خود ورود نور به داخل فضا را ممکن می سازند.
این همان جایی است، که معمار توجه خود را بر آن متمرکز کرده, و کارش را در بخش های دیگر ساختمان به حداقل می رساند. و به سادگی آنها را برای استفاده های جدید ترمیم می کند. این استراتژی میل شدید موس را به امر غیرمنتظره و آلایش یافته اما بیش از همه برای فرمی از تکامل که در آن هیچ چیز تصادفی نیست، آشکار می کند.در اینجا تلاشی ممتد به سمت چیزی نو و به سوی تجاربی در حال پیشرفت با راه حل های جدید دیده می شود. این دقیقاً تضادی است بین دیوار و تحول ناگهانی که نام ساختمان را "دیوار چیست" می گذارد.

 

اریک اوون موس؛ دیوار چیست؟ ...
اریک اوون موس؛ دیوار چیست؟ ...

دیوار (۸) روی دیوار (۴) دیوار اصفهان (۴) دیوار تهران (۳) دیوار مشهد (٢) آگهی رایگان دیوار (٢) دیوار شیراز (۱) اریک اوون موس؛ دیوار چیست؟

/ 0 نظر / 90 بازدید